Reparativ tandvård

Innefattar behandlingar vid cariesskador eller frakturer av tänder samt där tänder av olika anledningar gått förlorade. Behandlinagrna kan vara kompositlagningar, porslinsinlägg, porslinskronor, porslinsbroar och tandproteser.