Kirurgi

Den vanligaste kirurgin på kliniken är implantatkirurgi som utförs av vår kirurg Per Tronders. Vidare opererar vi ut tänder samt utför tanköttsplastik. Infekterade rotspetsar som inte läker ut vid konventionell rotfyllningsbehandling kan även opereras.